ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
                   เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่