ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
eservice
-:- ขอเชิญชวน ผู้รักสุขภาพทุกท่าน “ ออกกำลังกาย ด้วยการเต้น ”  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดิน-วิ่ง เมืองฮอด ฮาล์ฟมาราธอน  
-:- ประกาศแจ้งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวน ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารเเละผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมอบรม  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกิจกรรม : เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำ ช่วงฤดูฝน จากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวน แอด Line Official เหล็กค้ำโพธิ์ โชว์งานศิลป์ " ประเพณีไม่หาย ต้นไม้ยังอยู่ "  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุและปอยหลวงซุ้มประตูวัด 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม เชิญชวนประชาชน รักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ( ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นมาเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ) ณ วัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านโป่ง
ประชุมสามัญประจำปี 2566 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าข้าม
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566
ถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดศิลานิมิตร
ถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดรัตนวราราม
ถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดวังลุง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส