ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
408
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,252
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,819
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25


eservice
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) เเละพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
-:- วิธีรับมือ ป้องกัน ไฟป่า หมอกควัน 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้ามประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต โดยทางเทศบาลตำบลท่าข้าม จะตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎรแทน 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนรับฟังเทศน์ในวันออกพรรษา แสดงธรรมเทศน์  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันออกพรรษา 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ  
-:- เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:-  เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ เอกสารการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ หลักฐานที่ใช้ดังนี้ 
-:- เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (600 บาทต่อเดือน) เป็นเวลา 6 ปี เทศบาลตำบลท่าข้าม รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดไก่ตั้ง ไก่ต่อ ประเภท 20 คำลง 15 นาทีในงานสมโภช ปี 116 ปี เเละ OTOP ของดี อำเภอฮอด ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลท่าข้าม รับรางวัล ชมเชย การประกวด อาหารพื้นบ้าน (ลาบปลาเเละส้มตำลีลา) ในงานสมโภช 116 ปี เเละ OTOP ของดี อำเภอฮอด ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภท ท้องถิ่นเสียงทอง 7 อปท.
เทศบาลตำบลท่าข้าม คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนศิลปวัฒนธรรม สมโภช 116 ปี อำเภอฮอด ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส