ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


eservice
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำจัดยุงลายโดยการ พ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยกำจัดยุง 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการปูพรม พ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยกำจัดยุง ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 7 หมู่บ้าน 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านครอบบครัว 
-:- เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 
-:- ประกาศเเผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) 
-:- ประชาสัมพันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- รายงานการเงิน งบเเสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- เทศบาลท่าข้าม ติดไฟโซล่าเซลส์ ส่องสว่าง รอบลู่วิ่งสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
-:- ประกาศ ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม
การประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลท่าข้าม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565
เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 2
บ้านพอเพียง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นายคำปัน อินต๊ะสม ราษฎร หมู่ 2 บ้านท่าข้าม
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส