ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,703
เดือนที่แล้ว
3,294
ปีนี้
15,452
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
75,227
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215


eservice
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 
-:- ประกาศเเผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) 
-:- ประชาสัมพันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- รายงานการเงิน งบเเสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- เทศบาลท่าข้าม ติดไฟโซล่าเซลส์ ส่องสว่าง รอบลู่วิ่งสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
-:- ประกาศ ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 
-:- ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำทาขาม เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดนา้ํ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
-:- ประกอบรางเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2565  
-:- เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม เตรียมความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำ
ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัย
เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ นำดิน ขยะ และสิ่งอุดตันต่างออกจากท่อ บริเวณ หมู่ 1 บ้านแม่ลอง เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก
เทศบาลตำบลท่าข้าม มอบกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน และเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส