ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
eservice
-:- ประชาสัมพันธ์ พาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน 4-10 ตุลาคม 2564 ท่านจะได้รับสิทธิฉีดวัคซีนตัวท่านเองอีก 1 ท่าน 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม  จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันออกพรรษาและตับาตรเทโวโรหณะ 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมภาษณ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์กำหนดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
-:- ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เเละข้อควรรู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุน 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เเละพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
-:- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม รับ 3 รางวัล ITA AWARDS 2021  
-:- สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการโพสต์ชวนดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ "คนไทยไม่ทิ้งกัน มีแล้วแบ่งปัน"❤️ ร่วมกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  มอบให้กับศูนย์พักคอยอำเภอฮอด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองสาธารสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าข้าม ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่วันนี้
เทศบาลตำบลท่าข้าม ระดมกำลังช่วยเหลือ ชาวบ้านหมู่ 2 จากน้ำท่วมขัง


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
-:- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซ.ข้างบ้านนายชม เชื่อมซอยนายสม กิติตุ้ย  
-:- จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรฮอด 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีต คสล. ข้างลำห้วยสวนดง ม.9 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 โรงรับจำนำ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางแดง ตาเตอะ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านนายดำ กาลูน 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางแดง สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส