ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,762
ปีนี้
14,927
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
35,021
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ / กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศรับสมัครสมาชิก การใช้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่าข้าม สามารถสมัครได้ที่ เทศบาลตำบท่าข้าม ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายดังนี้ 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ถ.1/1 และ(ผ.ถ.1/1) 
-:- เทศบาลตำบลท่าช้าม ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-:- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 
-:- วันป้องกันโลกพิษสุนัขบ้าโลก 
-:- กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
-:- ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เเละรายงานผลการแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก)  ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
งานสืบสานประเพณียี่เป็ง “วันลอยกระทง”ประจำปี 2563
ตักบาตรเทโวโรหณะ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนา กิจกรรมเข้าพรรษา ทำบุญทุกวันพระใหญ่ (ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นเข้าวัดทำบุญ)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันออกพรรษา
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ชั้น 2


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 - กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2562) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
พัทยาเมืองฮอด


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส