ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,316
เดือนที่แล้ว
1,932
ปีนี้
9,694
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
46,011
ไอพี ของคุณ
3.236.214.224
eservice
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นการชั่วคราว 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การชะรอยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอ/เขต ฮอด จังหวังเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม 
-:- สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม 
-:- สาระเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
-:- รายงานจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA 2564 
-:- ประกาศประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม โครงการบ้านพอเพียงชนบท
เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยตัดหญ้าข้างทาง บ้านวังลุง หมู่ที่ 10 เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของชาวบ้าน หมู่ที่10
เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ นำดิน ขยะ และสิ่งอุดตันต่างออกจากท่อ บริเวณ หมู่ 9 บ้านห้วยส้มป่อย เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำให้ความรู้ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
-:- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซ.ข้างบ้านนายชม เชื่อมซอยนายสม กิติตุ้ย  
-:- จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรฮอด 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีต คสล. ข้างลำห้วยสวนดง ม.9 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 โรงรับจำนำ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางแดง ตาเตอะ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านนายดำ กาลูน 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางแดง สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
พัทยาเมืองฮอด


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส