ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,156
ปีนี้
28,130
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
87,905
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4


eservice
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม เชิญชวนตอบ แบบสำรวจพฤติกรรมอนามัย เรื่อง "การล้างมือ" 
-:- การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม 
-:- ประชาสัมพันธ์ "วันล้างมือโลก" 15 ตุลาคม 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
-:- ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ เเละขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
-:- ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
-:- ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
-:- ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-:- สาระน่ารู้ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 
-:- สาระรู้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนากิจกรรมเข้าพรรษา ทำบุญทุกวันพระใหญ่ ( ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นเข้าวัดทำบุญ ) ณ วัดศิลานิมิตร หมู่ที่ 6 บ้านกองหิน
ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอน การขอใบอนุญาต กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม
มอบทุนเสมอภาค ให้กับเด็กชาย สุรเดช สุภารมณ์
มอบเงิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนากิจกรรมเข้าพรรษา ทำบุญทุกวันพระใหญ่ ( ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นเข้าวัดทำบุญ ) ณ วัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านโป่ง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส