ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
1,682
ปีนี้
12,749
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
32,843
ไอพี ของคุณ
34.234.207.100-:-  
-:- กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
-:- ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เเละรายงานผลการแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ติดประกาศแผนงาน/โครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- เทศบาลตำบลท่ข้าม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรร สถานที่เเละวัน เวลาทำการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาเปิด-ปิด เวลาเข้า - ออก สถานที่ราชการ ตักบาตรเทโวโรหณะ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนา กิจกรรมเข้าพรรษา ทำบุญทุกวันพระใหญ่ (ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นเข้าวัดทำบุญ)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันออกพรรษา
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ชั้น 2
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนา กิจกรรมเข้าพรรษา ทำบุญทุกวันพระใหญ่ (ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นเข้าวัดทำบุญ)
โครงการ ยารักษากาย ธรรมะรักษาใจ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พระคิลานุปัฏฐาก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 - กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ) ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2562) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
พัทยาเมืองฮอด


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส