ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,388
เดือนที่แล้ว
889
ปีนี้
4,601
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
24,695
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ติดประกาศแผนงาน/โครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- เทศบาลตำบลท่ข้าม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรร สถานที่เเละวัน เวลาทำการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาเปิด-ปิด เวลาเข้า - ออก สถานที่ราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน จำนวน 1 โครงการ 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
-:- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าข้าม รับสมัครบุคคลในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay  เทศบาลตำบลท่าข้าม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)
เทศบาลตำบลท่าข้ามตรวจเยี่ยมตลาดนัดพฤหัส หลังจากได้ประกาศผ่อนปรนให้ตลาดนัดภายใต้มาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชุมผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการ รับฟังคำชี้แจง สถานการณ์ โควิด-19
เทศบาลตำบลท่าข้าม เเจกเจล หน้ากากอนามัยแบบผ้า เเละหน้ากาก face shield
จิตอาสาร่วมกันพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างตลาดทรัพย์อนันต์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 (COVID-19)
Big Cleaning Day ฉีดยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โรคโควิด 19 (COVID-19)


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซ.ข้างบ้านนายชม เชื่อมซอยนายสม กิติตุ้ย  
-:- จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรฮอด 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีต คสล. ข้างลำห้วยสวนดง ม.9 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 โรงรับจำนำ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางแดง ตาเตอะ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านนายดำ กาลูน 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางแดง สุรินทร์ 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าวัดถึงลำห้วย ม.13 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.13 ซ.หน้าบ้านนายบุญมา อัศวมงคล 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
พัทยาเมืองฮอด


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส