ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,695
เดือนที่แล้ว
1,094
ปีนี้
14,457
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
50,774
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23
eservice
-:- สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง 
-:- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม รับ 3 รางวัล ITA AWARDS 2021  
-:- สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการโพสต์ชวนดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ 
-:- สาระน่ารู้ เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม มีสาระน่ารู้ สู่ชุมชน คนท่าข้าม เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม รณรงค์ เรื่องยาเสพติด 
-:- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าข้าม รับสมัครบุคคลในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการ " ท่าข้ามน่าอยู่ น่าอาศัย ไร้ขยะมูลฝอย "
เทศบาลตำบลท่าข้าม ออกช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมบ้าน
เทศบาลตำบลท่าข้าม รับมอบสิ่งของอุปกรณ์ในการป้องกัน Covid-19 จากตัวแทน กอ.รมน.ชม
ครัวสนาม เทศบาลตำบลท่าข้าม
เตียงกระดาษ มอบให้วัดวังลุง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตำบลท่าข้าม


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
-:- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซ.ข้างบ้านนายชม เชื่อมซอยนายสม กิติตุ้ย  
-:- จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรฮอด 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีต คสล. ข้างลำห้วยสวนดง ม.9 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 โรงรับจำนำ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางแดง ตาเตอะ 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ ซอยบ้านนายดำ กาลูน 
-:- ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางแดง สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส