ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


รายงานข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA 2563
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง link  link  link  link  link  link
2 ข้อมูลผู้บริหาร link
3 อำนาจหน้าที่ Link
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน link
5 ข้อมูลการติดต่อ link
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง link
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ link
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A link  link
9 Social Network link
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี link
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน link
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี link
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน link
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ link
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ link
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ link
17 E-service link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี link
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน link
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี link
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ link
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ link  link
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน link  link
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล link
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล link
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล link    link
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี link  link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต link     link    link  
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต link
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี link    link
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น link
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม link  link   link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร link
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร link   link   link   link
การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี link    link
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต link  link
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร link
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี link
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน link  link
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี link
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน link   link  link
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน link  link  link