ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ 2566-2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 256628 ก.ย. 2566
2ประกาศ ผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม22 ส.ค. 2566
3ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบริการ 4 แถว ขนาด 20 ที่นั่ง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ก.ค. 2566
4เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ คณะอนุกรรมการกำกับดูเเลเเละกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเสี้ยงสัตว์10 ก.ค. 2566
5ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ในการใช้งาน1 มิ.ย. 2566
6ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)3 เม.ย. 2566
7ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 เม.ย. 2566
8ประกาศ รับบริจาคถังพลาสติกมีฝาปิด เพื่อจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน21 มี.ค. 2566
9คำสั่ง เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาลสามัญ27 ม.ค. 2566
10คำสั่ง เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาลสามัญ27 ม.ค. 2566
11เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) เเละพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)26 ม.ค. 2566
12ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง17 ม.ค. 2566
13ประกาศ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ5 ม.ค. 2566
14เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25663 ม.ค. 2566
15การบรรจุเเละแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ3 ม.ค. 2566
16คำสั่ง เรื่อง การบรรจุเเละแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ3 ม.ค. 2566
17คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ3 ม.ค. 2566
18ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2566
19ประกาศ เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง26 ธ.ค. 2565
20เเต่งตั้งคณะกรรมการหน้าที่ต่างๆ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง26 ธ.ค. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|