ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1การรายงานงบการเงินเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25665 ก.ย. 2566
2การรายงานงบการเงินเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25663 ส.ค. 2566
3การรายงานงบการเงินเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 25665 ก.ค. 2566
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25663 ก.ค. 2566
5การรายงานงบการเงินเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25662 มิ.ย. 2566
6การรายงานงบการเงินเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 25663 พ.ค. 2566
7การรายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
8รายงานของผู้สอบบัญชีเเละรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าม สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256513 มี.ค. 2566
9 การรายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
10 การรายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25662 ก.พ. 2566
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566
12รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256616 ม.ค. 2566
13รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256616 ม.ค. 2566
14 การรายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25665 ม.ค. 2566
15รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 256513 ธ.ค. 2565
16 การรายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 25662 ธ.ค. 2565
17การรายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25663 พ.ย. 2565
18การรายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2565
19การรายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25655 ก.ย. 2565
20การรายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25651 ส.ค. 2565

1 2   >>  >|