ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,179
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,746
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35


ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256616 ม.ค. 2566
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256616 ม.ค. 2566
4รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 256513 ธ.ค. 2565
5 การรายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 25662 ธ.ค. 2565
6การรายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25663 พ.ย. 2565
7การรายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2565
8การรายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25655 ก.ย. 2565
9การรายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25651 ส.ค. 2565
10รายงานของผู้สอบบัญชีเเละรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256426 เม.ย. 2565
11รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
12งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มี.ค. 2565
13รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 25655 ม.ค. 2565
14รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 25642 ธ.ค. 2564
15การรายงานการรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
16รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 256311 มิ.ย. 2563
17การรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๒3 ธ.ค. 2562
18การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะกานเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒3 ธ.ค. 2562
19แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 41 ต.ค. 2562
20แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 256221 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|