ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น7 ม.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ม.ค. 2565
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 5 ม.ค. 2565
4ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าม 5 ม.ค. 2565
5ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 4 ม.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าข้าม4 ม.ค. 2565
7ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 4 ม.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
9มาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรม8 เม.ย. 2564
10การให้คุณ ให้โทษเเละการสร้างขวัญกำลังใจของการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 256411 ก.พ. 2564
11ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานเเละลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 256410 ก.พ. 2564
12ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25649 ก.พ. 2564
13ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันเเละการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25649 ก.พ. 2564
14ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25648 ก.พ. 2564
15ประกาศนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25648 ก.พ. 2564

1