ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,077
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,574
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,141
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล11 ก.พ. 2565
2ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 10 ม.ค. 2565
3การกำหนดสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง10 ม.ค. 2565
4เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 256510 ม.ค. 2565
5ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดวัน ลา มา สาย ประจำปีงบประมาณ 25656 ต.ค. 2564
6ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน1 ต.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2564
8ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของวิธีปฏิบัติที่ดี27 เม.ย. 2564
9ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดวัน ลา มา สาย ประจำปีงบประมาณ 256423 เม.ย. 2564
10ประกาศหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน22 เม.ย. 2564
11ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุเเละเเต่งตั้ง21 เม.ย. 2564
12ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
13เกณฑ์การให้คะเเนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
14ประกาศขั้นตอการจัดทำความปลอดภัย20 เม.ย. 2564
15ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเเละการคัดเลือก20 เม.ย. 2564

1