ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,179
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,746
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย22 มี.ค. 2565
2คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 256510 มี.ค. 2565
3คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น10 มี.ค. 2565
4คู่มือ จัดทำงบประมาณรายจ่าย23 ก.พ. 2565
5คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 พ.ค. 2564
6คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิชาการสุขาภิบาล3 พ.ค. 2564
7คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ3 พ.ค. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลท่าข้าม28 เม.ย. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณเเละการจัดเก็บเอกสาร8 มี.ค. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่5 มี.ค. 2564
11ค่มือการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ3 มี.ค. 2564
12คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์3 มี.ค. 2564
13คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินเเละบัญชี2 มี.ค. 2564

1