ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 256529 มี.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25659 มี.ค. 2565
3รานงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำ30 เม.ย. 2564
4ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ 2 ก.พ. 2564
5ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน2 ก.พ. 2564
6ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่าข้าม2 ก.พ. 2564
7ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง2 ก.พ. 2564
8ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ2 ก.พ. 2564
9ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ก.พ. 2564
10มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2 ก.พ. 2564
11ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ3 ก.พ. 2563
12ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง3 ก.พ. 2563
13ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ก.พ. 2563
14มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่าข้าม3 ก.พ. 2563
15ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน3 ก.พ. 2563
16ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3 ก.พ. 2563
17 ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่3 ก.พ. 2563

1