ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 256622 ส.ค. 2566
2รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25669 มี.ค. 2566
3รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 25655 ส.ค. 2565
4รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ปีงบประมาณ 25643 ก.ย. 2564
5รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส่การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256431 ส.ค. 2564
6รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256316 ต.ค. 2563
7รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส่ ของ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25637 เม.ย. 2563

1