ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,077
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,574
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,141
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-25667 ต.ค. 2564
2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 256430 ก.ย. 2564
3การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
4หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
5รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 25637 พ.ค. 2564
6การกำหนดสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 25649 ก.พ. 2564

1