ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,077
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,574
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,141
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/256618 ก.ย. 2566
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 12 มิ.ย. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.256530 มิ.ย. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256531 มี.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไข ครั้งที่ 1/25656 ม.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257019 ต.ค. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 1/256327 เม.ย. 2563
8ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)6 มี.ค. 2563
9แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 12 มี.ค. 2563
10แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 20 ก.พ. 2563
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) การเพิ่มเติมเเละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256327 ธ.ค. 2562
12รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒3 ธ.ค. 2562
13แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/25626 พ.ย. 2562
14แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 ต.ค. 2562
15รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน 2562)28 ก.ย. 2562
16แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉ. 221 มิ.ย. 2562
17แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉ. 2 (ต่อ)21 มิ.ย. 2562
18แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256514 มิ.ย. 2562
19ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256224 ต.ค. 2561
20แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 26 ก.พ. 2561

1 2   >>  >|