ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1รายงาน การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่30 ก.ย. 2565
2รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 256417 มี.ค. 2565
3รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 256428 ธ.ค. 2564
4รายงานความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ (Citzen Feedback)9 พ.ย. 2563
5รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลท่าข้าม2 ต.ค. 2563
6รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564)1 ต.ค. 2563
7รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลท่าข้าม11 มิ.ย. 2563
8การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638 มิ.ย. 2563
9รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563)8 มิ.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี15 ม.ค. 2563
11รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี3 ธ.ค. 2562
12ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม3 ธ.ค. 2562
13การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256227 มิ.ย. 2562

1