ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,179
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,746
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35


ลำดับรายการวันที่
1แผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม พิจารณาอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 พ.ย. 2565
2ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.256621 พ.ย. 2565
3แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.1)21 พ.ย. 2565
4แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.2)21 พ.ย. 2565
5แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.2)21 พ.ย. 2565
6แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.3)21 พ.ย. 2565
7แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.4)21 พ.ย. 2565
8แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.5)21 พ.ย. 2565
9แผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 พ.ย. 2565
10คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม 25654 ต.ค. 2565
11คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล9 ต.ค. 2564

1