ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง การสร้างเสริมสุขเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด8 มี.ค. 2566
2แผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม พิจารณาอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 พ.ย. 2565
3ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.256621 พ.ย. 2565
4แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.1)21 พ.ย. 2565
5แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.2)21 พ.ย. 2565
6แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.2)21 พ.ย. 2565
7แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.3)21 พ.ย. 2565
8แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.4)21 พ.ย. 2565
9แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กปท.5)21 พ.ย. 2565
10แผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 พ.ย. 2565
11คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม 25654 ต.ค. 2565
12โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 256529 ก.ย. 2565
13โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ปีงบประมาณ 256529 ก.ย. 2565
14โครงการฮักฮอดฮักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 256529 ก.ย. 2565
15โครงการงานศพปลอดเหล้า ชาวท่าข้ามลดโรค ประจำปีงบประมาณ 256529 ก.ย. 2565
16 โครงการธาราบำบัดชะลอความชรา แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม 29 ก.ย. 2565
17โครงการธาราบำบัดชะลอความชรา แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม ระยะที่ 229 ก.ย. 2565
18โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญญาให้แก่เด็กนักเรียน 29 ก.ย. 2565
19โครงการตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรเเละกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช29 ก.ย. 2565
20โครงการป้องกันเเละแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในชุมชน29 ก.ย. 2565

1 2   >>  >|