ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,179
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,746
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35


1
เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภท ท้องถิ่นเสียงทอง 7 อปท.,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภท ท้องถิ่นเสียงทอง 7 อปท. ได้รับรางวัลชมเชย ในเพลง สาวงามเมืองพิจิตร และเพลง ปูไข่ไก่หลง ในงานสมโภช 116 ปี เเละ OTOP ของดี อำเภอฮอด ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ ที่ว่าการอำเภอฮอด
29 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนศิลปวัฒนธรรม สมโภช 116 ปี อำเภอฮอด ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม แม่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละโรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมเดินขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนเล็บในพิธีเปิดงานสมโภช 116 ปี เเละ OTOP ของดีอำฮอด ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม เเละขอขอบคุณพี่น้องในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้านที่ร่วมขบวนจนได้รับรางวัล 

27 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด และนายพิชิต สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด อุทยานแห่งชาติออบหลวง สถานควบคุมไฟป่าฮอด สำนักงานเกษตร อำเภอฮอด สาธารณสุขอำเภอฮอด ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม

09 มกราคม 2566

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจ ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ เเละ พนักงานเทศบาลตำบลข้าม จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งเเต่เวลา 19.00 น. ณ วัดศิลานิมิตร เเละ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เช้า วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด พระสงฆ์จำนวน 67 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ ส่งเสริม อนุรักษ์ เเละสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป

02 มกราคม 2566

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละประชาชนภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละประชาชนภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดอบรม โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละประชาชนภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันแรก วันที่ 26 ธันวาคม 2565  ฝึกอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องกฎหมาย ท้องถิ่น , เทคนิคการเขียนโครงการ และ Work shop ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ โดยมีนายรชต อินต๊ะพิงค์ ท้องถิ่นอำเภอฮอด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศึกษาดูงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอสนับสนุนงบประมาณพื้นที่น้ำท่วมจากเขื่อนภูมิพล และดูงาน เรื่อง จัดตั้ง “ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนภูมิพล” เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนากสิกรรมสู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

29 ธันวาคม 2565

โครงการส่งเสริมการปลูกผักผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และช่วยให้ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผักปลอดสารพิษที่เหลือจากการรับประทาน เวลา 08.30 น. ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม

20 ธันวาคม 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม " อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน "
โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เวลา 16.00 น. ณ วัดปัญญาวุธาราม (วัดสันกู่) โซนพระธาตุพระนางเจ้าจามเทวี
19 ธันวาคม 2565

มอบเงินช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายพิพัฒน์ ฟูเอื้อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม นายพิชิต สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม มอบเงินช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หมู่ 6 บ้านกองหิน

15 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านท่าข้ามลุ่ม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ นำดิน และสิ่งอุดตันต่างๆ ออก เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก บริเวณ หมู่ 2 บ้านท่าข้ามลุ่ม
15 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม คว้ารางวัล"เพชรพลศึกษา"ประเภทองค์กร การบริหารจัดการสถานกีฬาดีเด่น,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม คว้ารางวัล"เพชรพลศึกษา"ประเภทองค์กร การบริหารจัดการสถานกีฬาดีเด่น
โดย ด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เข้ารับรางวัลจาก ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาใช้สนาม ออกกำลังกาย และช่วยกันปฏิบัติตามกฏระเบียบ ช่วยกันดูแลรักษา ทำให้สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ
09 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกิจกรรมเข้า “รุกขมูล” คณะสงฆ์ตำบลหางดง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกิจกรรมเข้า “รุกขมูล” คณะสงฆ์ตำบลหางดง ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างบุญบารมี อบรมจิตใจตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เวลา 07.00 น. ณ วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ตำบลหางดง  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

07 ธันวาคม 2565

“วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ” 5 ธันวาคม 2565,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นางสาวสมถวิล จริงมาก รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ” 5 ธันวาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด เวลา 7.00 น. และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด เวลา 08.00 น โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน

05 ธันวาคม 2565

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ” 5 ธันวาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

05 ธันวาคม 2565

การรายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
02 ธันวาคม 2565

วันลอยกระทง” ประจำปี 2565 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดงาน สืบสานประเพณี “วันลอยกระทง” งานสืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอฮอด ประจำปี 2565 วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามเอาไว้ รวมทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน การจัดงานในครั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดซุ้มประตูป่า 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม , การประกวดนางนพมาศ , การแสดงรำวงย้อนยุค, การแข่งขันชกมวยไทย และการจัดร้านค้าของแต่ละหมู่บ้านภายในงาน โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 และสถานีตํารวจภูธรอำเภอฮอด, เจ้าหน้าที่ อปพร. , ชรบ. และเจ้าหน้าที่ อส. รักษาความปลอดภัยภายในงาน ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่แจ่ม ฝั่งเขตอำเภอฮอด

09 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (317 รายการ)