ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,179
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,746
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35


การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลท่าข้าม วันพุธ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานในการประชุมฯ และมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสหกิจ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมประชุม เรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาจากแผนหมู่บ้าน / แผนชุมชน ปี 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


 
26 ตุลาคม 2565