ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล “ท้องถิ่นไทยใสสะอาดด้วยคุณธรรมจริยธรรม”

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล “ท้องถิ่นไทยใสสะอาดด้วยคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีพระครูปลัดธนกร ธนปญโญ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เเละตอบคำถามจริยธรรม เพื่อได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม


 
19 เมษายน 2566