ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


นางสาวสมถวิล จริงมาก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-6365835


นายชาญธวัช แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษา
085-0346848จ่าสิบเอกโกศล สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
086-5407536


นางสาวเยาวลักษณ์ สินธุพรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
093-2018194


นางเอื้อง ปินตาแหลม
ครูผู้ดูแลเด็ก
085-7187292


นางสาวสรินยา ตั๋นเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก
081-0283013


นายอัครเดช นวลทา
ครูผู้ช่วย เอกพละศึกษา
095-6903387


นางธัญญารัตน์ อาจหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายประสงค์ เพชรดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตรนายภาคภูมิ วงศ์ษายะ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางผ่องพรรณ แก้วฟู
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสิริภา กันทาใจ
ผู้ดูแลเด็กนางภรณ์ไพลิน อินทรโยธิน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเดือนเพ็ญ การะบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนา กันยาสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุริวรรณ์ แดงขาวเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริวรรณ กันทะยวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก


นางสาวชนานันท์ เป็งอ้าย
ผู้ดูแลเด็ก


นางวินดา สมปัญญา
คนงานทั่วไป


นางสาวพรรณศรี สุใจ
คนงานทั่วไป


นายเมคินทร์ แก้วคำมา
คนงานทั่วไป