ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
2,844
ปีนี้
3,179
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
101,746
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35


1
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) เเละพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
26 มกราคม 2566

วิธีรับมือ ป้องกัน ไฟป่า หมอกควัน,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
23 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
23 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้ามประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต โดยทางเทศบาลตำบลท่าข้าม จะตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎรแทน,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าข้าม แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิตโดยทางเทศบาลตำบลท่าข้าม จะตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎรแทน ยกเว้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ /เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงิน สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม โทร 053 – 461114 ต่อ 11

18 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนรับฟังเทศน์ในวันออกพรรษา แสดงธรรมเทศน์  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันออกพรรษา,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนรับฟังเทศน์ในวันออกพรรษา แสดงธรรมเทศน์  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันออกพรรษา วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดมัคคาราม บ้านแม่ลอง  รับฟังเทศน์ในวันออกพรรษา แสดงธรรมเทศน์ โดย พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ( ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล) รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เจ้าอาวาสวัดพันแหวน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

07 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง จำนวนพระสงฆ์ 49 รูป ณ วัดมัคคาราม บ้านแม่ลอง ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

07 ตุลาคม 2565

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
07 ตุลาคม 2565

  เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
07 ตุลาคม 2565

การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ เอกสารการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ หลักฐานที่ใช้ดังนี้,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
07 ตุลาคม 2565

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (600 บาทต่อเดือน) เป็นเวลา 6 ปี,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
07 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม เชิญชวนตอบ แบบสำรวจพฤติกรรมอนามัย  เรื่อง "การล้างมือ",เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม เชิญชวนตอบ แบบสำรวจพฤติกรรมอนามัย เรื่อง "การล้างมือ" ประจำปี 2565 “ รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ  15 ตุลาคม 2565 วันล้างมือโลก

28 กันยายน 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
28 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์  "วันล้างมือโลก" 15 ตุลาคม 2565,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
สาระน่ารู้ ขั้นตอนการล้างมือ 
“รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene” ประจำปี 2565
>> ขอเชิญชวนประชาชน ทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมล้างมือโลก

>>โดยการร่วมมือร่วมใจกันล้างมืออย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ให้ความสำคัญเรื่องการล้างมือด้วยน้ำสบู่ 7 ขั้นตอน

>>สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขขภาพ

26 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
22 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ เเละขนขยะมูลฝอยทั่วไป,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
22 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (158 รายการ)