ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,077
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,574
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,141
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ.2567 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

>> ทั้งนี้เป็นไปตาม ​ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

>> หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร.053-461039 เเละฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลท่าข้าม 

21 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
10 พฤศจิกายน 2566

 เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
20 ตุลาคม 2566

 ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 มีทั้งหมด 17 ร้านอาหาร,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

 ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 มีทั้งหมด 17 ร้านอาหาร

>> มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus หมายถึง เกณฑ์การรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร ระดับดีมากซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ระดับพื้นฐานจำนวน5หมวดและผ่านเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารในระดับก้าวหน้า จำนวน 9 ข้อ

19 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การประกวดถ่ายภาพวงเวียน ฮอด,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

มาปล่อยของกันครับ มือถือในมือท่าน กล้องธรรมดาหรือกล้องโปร

>> ถ่ายมุมไหน เวลาไหน แต่งแสง แต่งสี คุมโทน ใช้แอป พร็อบประกอบได้หมดตามถนัด
>> 1 ท่านส่งได้ 1 ภาพ สแกน QR Code ไลน์แล้วส่งรูปได้ทันที
>> มาร่วมสนุกกันครับ ภาพที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท และมีรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล
>> ส่งภาพได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และประกาศผลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ในหน้าเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลท่าข้าม
❌พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ไม่สามารถเข้าร่วมส่งภาพได้นะครับ 

12 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (สำหรับผู้สูงอายุ) ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
12 ตุลาคม 2566

สาระน่ารู้ อาการ กลุ่มเสี่ยง การป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
04 ตุลาคม 2566

 เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ การรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลท่าข้าม

เอกสารยืนยันสิทธิ
>> แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้
1. มีสัญชาตืไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม
3. อายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงเทศบาลตำลท่าข้าม
4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

>> แจ้งการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-461114 ต่อ 11
E-mail : tHakam_hod@hotmail.com
www.thakamhod.go.th

03 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชวน ผู้รักสุขภาพทุกท่าน “ ออกกำลังกาย ด้วยการเต้น ” ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรค เวลา 17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ณ บริเวณลานเต้นแอโรบิค สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าข้าม

15 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดิน-วิ่ง เมืองฮอด ฮาล์ฟมาราธอน ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดิน-วิ่ง เมืองฮอด ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 5.5 กม./10.5กม./21.5กม.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด รายได้สมทบทุนให้โรงพยาบาลฮอด สมัครได้ที่ เทศบาลตำบลท่าข้าม/ โรงพยาบาลฮอด /เฟสบุ๊ค "เมืองฮอด ฮาล์ฟมาราธอน"รายละเอียด https://forms.gle/hwwiMtrQv4UxwbX88

>> มาสุขภาพดีไปด้วยกันครับ
14 กันยายน 2566

ประกาศแจ้งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตําบลท่าข้าม รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
>> สามารถสอบถาม ที่เบอร์โทร. 1300 ฟรี
14 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวน ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารเเละผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมอบรม ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ทุกท่านทราบ ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าข้าม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารภายในเขตเทศบาลฯ เข้ารับการอบรม

>>โดยดำเนินการสมัครเข้าอบรม ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลข้าม หรือสแกน QR Code ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 รับจำนวนจำกัด
ผู้ประกอบกิจการอาหาร หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ควบคุมกำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น
ผู้สัมผัสอาหาร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมประกอบ ปรุง จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการวัดผลและประเมินผล จะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวไว้เป็นหลักฐานผู้ผ่านการอบรม
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 098-7502237, 080-229 2684 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม **

29 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
13 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกิจกรรม : เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วม
>>กิจกรรม : เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดโลก
>>เทศบาลตำบลท่าข้ามได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดขบวนพาเหรดกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอดเป็นประธาน เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด
26 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำ ช่วงฤดูฝน จากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

>> เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศจะมีความเย็นและชื้น เหมาะแก่การเจริฐเติมโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอัจจาระร่วงเฉียบพลัน

>>เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝนกันด้วยนะคะ

07 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (200 รายการ)