ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
30 มิถุนายน 2565

การประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมีนักเรียนสภาเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม จำนวน 21 คน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม

29 มิถุนายน 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอฮอด ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงาน รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของ วันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เเละแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด

26 มิถุนายน 2565

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล  พุทธเหมาะ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับนายสิทธิ์  วงศม่าน นายอำเภอฮอด คณะสงฆ์อำเภอฮอด นายปรีชาพล  พูลทวี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นายกมล  ปุยยะรุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะ นายอานนท์  แจ่มศรี รักษาการพัฒนาการอำเภอฮอด นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา  ปลัดเทศบาล นายคนึง  คำสุข ประธานสภาองค์กรชุมชนและคณะกรรมการ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมกิจกรรมลงนาม MOU ส่งมอบ - รับมอบ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 แก่ครัวเรือนยากจนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ครัวเรือน ดังนี้

  1. นายคำปัน อินต๊ะสม หมู่ 2 บ้านท่าข้ามใต้
  2. นายหล่ง ปุ่เจาะ หมู่ 10 บ้านวังลุง
  3. นางดี ดูทรัพย์เจริญ หมู่ 10 บ้านวังลุง
  4. นางบัวจ๋า วรรณภา หมู่ 10 บ้านวังลุง
  5. นายฝน ศิระพงษ์ หมู่ 13 บ้านโป่ง
  6. 6. นายมี เป็งใจ  หมู่ 1 บ้านแม่ลอง
21 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 2 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ นำดิน และสิ่งอุดตันต่างๆ ออก เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก บริเวณ หมู่ 2 บ้านท่าข้ามลุ่ม

15 มิถุนายน 2565

บ้านพอเพียง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นายคำปัน อินต๊ะสม ราษฎร หมู่ 2 บ้านท่าข้าม ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน คณะสงฆ์อำเภอฮอด สภาองค์กรชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นายคำปัน อินต๊ะสม ราษฎร หมู่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต ผู้อาศัยมีฐานะยากจนไม่สามารถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเองได้

ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุในการก่อสร้างจากสถาบันพัฒนาองค์กรุมชน ผ่านสภาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 12,794 บาท

คณะสงฆ์อำเภอฮอด จำนวน 5,000.- บาท

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลท่าข้าม 3,000.- บาท

08 มิถุนายน 2565

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนชุมชนท่าข้ามด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเเละทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนชุมชนท่าข้ามด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเเละทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรม
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม เเละอุทยานแห่งชาติออบหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ลำห้วยเส้นทางน้ำธรรมชาติ ม.13 บ้านโป่ง
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความรู้ นักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม กิจกรรมการตัดต่อวิดีโอ ผ่าน Application Capcut ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษา เเละลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาพจิตกรรมกระจกสะท้อนวิถีชุมชน ณ วัดชัยชนะ ม.2 บ้านท่าข้ามใต้
05 มิถุนายน 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล จำนวน 29 รูป วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ นำโดยนายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ป่าบ้านโป่ง ม.13 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
03 มิถุนายน 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เเละนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำาเภอฮอด
03 มิถุนายน 2565

จิตอาสา ปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรี นายพิชิต สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ เเละพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีเปิดจิตอาสา ปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น โดยพันตำรวจเอก ธนเดช ประสานเสียง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ และปลูก ต่อเนื่องจนครบหนึ่งล้านต้น โดยสถานีตำรวจภูธรฮอด ใช้พื้นที่แปลงเกษตร บริเวณหลังบ้านพักตำรวจเป็นพื้นที่ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ เวลา 09.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรฮอด

02 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เทศบาลตำบลท่าข้าม และประชาชนภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เทศบาลตำบลท่าข้าม และประชาชนภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเทศบาลตำบลท่าข้าม

31 พฤษภาคม 2565

มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ตกเกณฑ์ ด้านรายได้จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฎ),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ตกเกณฑ์ ด้านรายได้ จากข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฎ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย
ม.1 3 ราย
ม.2 1 ราย
ม.6 3 ราย
ม.10 3 ราย
ม.12 2 ราย
31 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดศิลานิมิตร,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดศิลานิมิตร ม.6 บ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม เตรียมความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
18 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ นำดิน และสิ่งอุดตันต่างๆ ออกบริเวณ หมู่ 12 บ้านหลังกาด เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก

17 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (257 รายการ)