ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
718
เดือนที่แล้ว
1,630
ปีนี้
7,164
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
43,481
ไอพี ของคุณ
35.175.212.130
เทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา  ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

07 พฤษภาคม 2564

ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง โควิด-19,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง บริเวณ ที่ว่าการอำเภอฮอดเเละห้องน้ำศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องและประชาชนอำเภอฮอด เราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน เวลา 09.00 น.

26 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม เล็งเห็นความสำคัญในด้านคุณธรรมและโปร่งใสในหน่วยงาน ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

26 เมษายน 2564

ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง โควิด-19,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ปั้มน้ำมัน ปตท.ฮอด เเละสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องและประชาชนอำเภอฮอด เราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

26 เมษายน 2564

 ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง โควิด-19,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

 ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง บริเวณร้านโกข้าวมันไก่ เเละปั้มน้ำมันเชลล์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องและประชาชนอำเภอฮอด เราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน 

22 เมษายน 2564

ทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นสำรวจความเสียหายจากภัยพิภัย (วาตภัย),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยนายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นางสาวธิติญากรณ์ จริงมาก รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม และทีมงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นสำรวจความเสียหายจากภัยพิภัย วาตภัย โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านกระเบื้องมุงหลังคา ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน ส่วนความเสียหายด้านการเกษตร จะขออนุมัติ ความช่วยจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าม ตามหลักเกณฑ์ ฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2564

16 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง โควิด-19,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เมื่อวัน10 เมษายน 2564 เเละวันนี้ที่ 12 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอฮอด อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยง บริเวณหมู่บ้านหลังกาด ธนาคาร ธ.ก.ส.ฮอด สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ฮอด และเซเว่นปตท ฮอด สถานีขนส่งเปรมประชา ที่พักผู้โดยสาร 2 แห่ง จุดเสี่ยงบริเวณตลาดสดฮอดและร้านอาหาร กม. 9 ทุกร้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องและประชาชนอำเภอฮอดทุกท่าน เราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

12 เมษายน 2564

โครงการวันวิชาการ (เปิดโลกปฐมวัย) เเละโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดย นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการวันวิชาการ (เปิดโลกปฐมวัย) เเละโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยคุณครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม และผู้ปกครองร่วมเเสดงความยินดี ณ ศูนย์เทคโนโลยีเเละสารสนเทศ เทศบาลตำบลท่าข้าม

09 เมษายน 2564

ตรวจเยี่ยมด่าน 7 วัน ระวังอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย นายธีระพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด เเละ นายภควัต กาวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอฮอด โดยนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด พร้อมคณะ ตรวจด่าน 7 วัน ระวังอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ จุดตรวจบริการ ประชาชนบูรณาการร่วมหน่วยงานในเขตอำเภอฮอด ณ ก.ม.8 ถนน-ฮอด เเม่สะเรียง เเละ ด่านจุดตรวจเทศบาลตำบลท่าข้าม

09 เมษายน 2564

โครงการจัดกิจกรรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน “เหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์”,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จัดโครงการจัดกิจกรรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน “เหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์” โดยมีวิทยากร นายมานิตย์ โถวฤทธิ์ นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ และทีมวิทยากร มาให้ความรู้และรังสรรค์ศิลปะเหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์ เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมี สภาเด็กเทศบาลตำบลท่าข้าม กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วม ในโครงการ ทั้งนี้มีการ ประกวดเพ้นท์ “ เหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์ ” ซึ่งเงินรางวัลได้รับการสนับสนุน จาก ท่าน พระครูพิศิษฏ์ปุญญาภิรักษ์ จำนวน 1,000 .- บาท ทางทีมวิทยากร จำนวน 3,300 บาท
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม รับรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่ง รับรางวัล รับรางวัลจำนวน 800.- บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านกองหิน รับรางจำนวน 500.- บาท
4. รางวัลชมเชย ได้แก่
-โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม รับรางวัล จำนวน 400.- บาท
-โรงเรียนบ้านแม่ลอง รับรางวัล จำนวน 400.- บาท
-โรงเรียนบ้านวังลุง รับรางวัล จำนวน 400.- บาท
-บ้านห้วยส้มป่อย รับรางวัล จำนวน 400.- บาท
-บ้านหลังกาด รับรางวัล จำนวน 400.- บาท
ได้จัด โครงการจัดกิจกรรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน “เหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์” เวลา 08.30 น. ณ วัดชัยชนะ หมู่ 2 บ้านท่าข้ามใต้
07 เมษายน 2564

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด

06 เมษายน 2564

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เวลา 09.00 น. ณ วัดชัยชนะ บ้านท่าข้ามใต้

06 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้ามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม ทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าข้ามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

01 เมษายน 2564

ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง เขต1 เเละ เขต2 ในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยประธาน กกต.เเละคณะร่วม ต้อนรับ ผู้ตรวจจาก กกต.จังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย เลือกตั้ง เขต1 เเละ เขต2 ในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม

28 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วม ตรวจตราการขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น.ของก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับ นายเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจาก นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.ฮอด บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฮอด ลงพื้นที่เพื่อตรวจตราการขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น.ของก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง พร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลหางดง อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ผลการตรวจสอบ กวดขันสถานประกอบ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านจำหน่ายสุราในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
27 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (143 รายการ)