ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
236
เดือนนี้
2,040
เดือนที่แล้ว
2,528
ปีนี้
15,598
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
114,165
ไอพี ของคุณ
3.238.113.236
eservice
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวน แอด Line Official เหล็กค้ำโพธิ์ โชว์งานศิลป์ " ประเพณีไม่หาย ต้นไม้ยังอยู่ "  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุและปอยหลวงซุ้มประตูวัด 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม เชิญชวนประชาชน รักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" 
-:- กำหนดการการรับซื้อขยะประจำเดือน มีนาคม 2566  
-:- กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) เเละพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
-:- วิธีรับมือ ป้องกัน ไฟป่า หมอกควัน 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม เปิดรับบริจาคถังพลาสติกหรือถังสี ภาชนะที่มีฝาปิดถัง  
-:- เทศบาลตำบลท่าข้ามประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต โดยทางเทศบาลตำบลท่าข้าม จะตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎรแทน เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำและตัดหญ้าข้างทาง หมู่ 2 บ้านท่าข้ามลุ่ม
วันเทศบาล 2566
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล “ท้องถิ่นไทยใสสะอาดด้วยคุณธรรมจริยธรรม”
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ (เหล็ก)
เปิดจุดตรวจบริการประชาชน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอฮอด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
การประชุมและบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
วัดท่าข้ามหรือวัดชัยชนะ (ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรม)


ผักหวานป่า
ไข่มดแดง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร    ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส