ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล  พุทธเหมาะ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับนายสิทธิ์  วงศม่าน นายอำเภอฮอด คณะสงฆ์อำเภอฮอด นายปรีชาพล  พูลทวี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นายกมล  ปุยยะรุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะ นายอานนท์  แจ่มศรี รักษาการพัฒนาการอำเภอฮอด นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา  ปลัดเทศบาล นายคนึง  คำสุข ประธานสภาองค์กรชุมชนและคณะกรรมการ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมกิจกรรมลงนาม MOU ส่งมอบ - รับมอบ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 แก่ครัวเรือนยากจนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ครัวเรือน ดังนี้

  1. นายคำปัน อินต๊ะสม หมู่ 2 บ้านท่าข้ามใต้
  2. นายหล่ง ปุ่เจาะ หมู่ 10 บ้านวังลุง
  3. นางดี ดูทรัพย์เจริญ หมู่ 10 บ้านวังลุง
  4. นางบัวจ๋า วรรณภา หมู่ 10 บ้านวังลุง
  5. นายฝน ศิระพงษ์ หมู่ 13 บ้านโป่ง
  6. 6. นายมี เป็งใจ  หมู่ 1 บ้านแม่ลอง

 
21 มิถุนายน 2565