ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,146
เดือนที่แล้ว
1,296
ปีนี้
1,146
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
37,463
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม ชั้น 2

-ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

-ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง พิจารณา

3.1  ญัตติ   โอนเงินมาตั้งเป็นรายการใหม่

3.2  ญัตติ   ขออนุมัติโอนเงินเพิ่ม

3.3  ญัตติ   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

3.4  ญัตติ   การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563

-ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง อื่นๆ


 
12 กุมภาพันธ์ 2563