ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61นายสมเกียรติ เวคีวิทยา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม
โทร.091-069-1329

นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาลตำบล
โทร.089-6365835

นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-636-5835
นางนวพร วิญญาเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร. 091-774-0062

นายกำพล คนเที่ยง
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร. 087-5794931
นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.089-6365835
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 084-8054411