ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
544
เดือนที่แล้ว
1,777
ปีนี้
8,228
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
28,322
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


แนวทางที่ 1 สร้างและบูรณะสาธารณูปการและการไฟฟ้า

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแนวทางที่ 1 ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการสวัสดิการและนันทนาการ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบจราจร
 


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
แนวทางที่ 1 บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ดูแลรักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 
 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3 ดำเนินกิจการพาณิชย์ / เทศพาณิชย์
แนวทางที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร