ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256528 ก.ย. 2564
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256428 ก.ย. 2563
3กองคลัง / เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ 25633 ก.ย. 2562
4กองคลัง / เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.25533 ก.ย. 2562
5กองคลัง / เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25483 ก.ย. 2562
6กองคลัง / เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ3 ก.ย. 2562
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256221 มิ.ย. 2562
8เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2560
9เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 256021 ต.ค. 2559

1