ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
1,682
ปีนี้
12,749
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
32,843
ไอพี ของคุณ
34.234.207.100
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและ แรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256320 มี.ค. 2563
2แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕639 ม.ค. 2563
3แผนพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 256327 ก.ย. 2562
4แผนพัฒนาพนักงาน ปี พ.ศ. 2561-256328 มิ.ย. 2562
5แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256329 ก.ย. 2560
6ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี31 ส.ค. 2559
7แผนอัตรากำลัง 3 ปี31 ส.ค. 2559

1