ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและ แรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256320 มี.ค. 2563
2แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕639 ม.ค. 2563
3แผนพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 256327 ก.ย. 2562
4แผนพัฒนาพนักงาน ปี พ.ศ. 2561-256328 มิ.ย. 2562
5แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256329 ก.ย. 2560
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี31 ส.ค. 2559
7ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี31 ส.ค. 2559

1