ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
ลำดับรายการวันที่
1รานงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำ30 เม.ย. 2564
2ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ 2 ก.พ. 2564
3ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน2 ก.พ. 2564
4ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่าข้าม2 ก.พ. 2564
5ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง2 ก.พ. 2564
6ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ2 ก.พ. 2564
7ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ก.พ. 2564
8มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2 ก.พ. 2564
9ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ3 ก.พ. 2563
10ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง3 ก.พ. 2563
11ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ก.พ. 2563
12มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่าข้าม3 ก.พ. 2563
13ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน3 ก.พ. 2563
14ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3 ก.พ. 2563
15 ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่3 ก.พ. 2563

1