ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
ลำดับรายการวันที่
1การรายงานการรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 256311 มิ.ย. 2563
3การรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๒3 ธ.ค. 2562
4การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะกานเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒3 ธ.ค. 2562
5แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 41 ต.ค. 2562
6แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 256221 มิ.ย. 2562
7งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายเหตุ เงินสะสม ประจำปี 256126 ต.ค. 2561
8การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256116 ต.ค. 2561
9การรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมา่ณ 256116 ต.ค. 2561
10รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 3 พ.ย. 2560

1