ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น7 ม.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ม.ค. 2565
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 5 ม.ค. 2565
4ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าม 5 ม.ค. 2565
5ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 4 ม.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าข้าม4 ม.ค. 2565
7ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 4 ม.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
9มาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรม8 เม.ย. 2564
10การให้คุณ ให้โทษเเละการสร้างขวัญกำลังใจของการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 256411 ก.พ. 2564
11ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานเเละลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 256410 ก.พ. 2564
12ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25649 ก.พ. 2564
13ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันเเละการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25649 ก.พ. 2564
14ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25648 ก.พ. 2564
15ประกาศนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25648 ก.พ. 2564

1