ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
718
เดือนที่แล้ว
1,630
ปีนี้
7,164
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
43,481
ไอพี ของคุณ
35.175.212.130
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลท่าข้าม8 มี.ค. 2564
2ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน5 มี.ค. 2564
3ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน19 ม.ค. 2564
4รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 พ.ย. 2563
5รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)24 พ.ย. 2563
6รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 พ.ย. 2563
7เทศบาลตำบลท่าข้ามประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง23 พ.ย. 2563
8รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
9ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ก.ย. 2563
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)30 ก.ค. 2563
11คำสั่ง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าข้าม17 ก.พ. 2563
12บรรจุเเต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็น (ข้าราชการพนักงานเทศบาล)3 ก.พ. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร17 ม.ค. 2563
14 ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล17 ม.ค. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น8 ม.ค. 2563
16ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนังงานเทศบาล ลูกจ้างประจำเเละพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 7 ม.ค. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง7 ม.ค. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าข้าม7 ม.ค. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 6 ม.ค. 2563
20ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน26 ธ.ค. 2562

12  >> >|