ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
6,110
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
26,204
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าข้าม17 ก.พ. 2563
2บรรจุเเต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็น (ข้าราชการพนักงานเทศบาล)3 ก.พ. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล17 ม.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร17 ม.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น8 ม.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าข้าม7 ม.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง7 ม.ค. 2563
8ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนังงานเทศบาล ลูกจ้างประจำเเละพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 7 ม.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 6 ม.ค. 2563
10ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน26 ธ.ค. 2562
11เเต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานฯ16 ธ.ค. 2562
12ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2562
13ประกาศ ข้อปฏิบัติในการขอยืม/คืน ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน1 ต.ค. 2562
14ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย1 ต.ค. 2562
15นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี27 มิ.ย. 2562
16เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลท่าข้าม11 เม.ย. 2562
17ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 25 มี.ค. 2562
18รับสมัครบุคคลในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิ26 พ.ย. 2561
19ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256224 ต.ค. 2561
20ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้26 ก.ค. 2561

12  >> >|