ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256526 เม.ย. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256531 มี.ค. 2565
3ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256528 ก.พ. 2565
4คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมิณคุณธรรมเเละความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
5ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)28 ธ.ค. 2564
6ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาาน27 ธ.ค. 2564
7รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 256415 ธ.ค. 2564
8รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 พ.ย. 2564
9รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)12 พ.ย. 2564
10ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
11ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) 19 ต.ค. 2564
12ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/256415 ต.ค. 2564
13รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)8 ต.ค. 2564
14ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าข้าม30 ก.ย. 2564
15ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลท่าข้าม30 ก.ย. 2564
16ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ก.ย. 2564
17ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ก.ย. 2564
18 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256427 ส.ค. 2564
19ประกาศ รายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สถานที่ วัน เวลาที่ทำการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 20 ส.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล27 พ.ค. 2564

12345  >> >|