ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน5 พ.ค. 2564
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564 ) รอบ 6 เดือน9 เม.ย. 2564
3รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)24 พ.ย. 2563
4ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม16 ต.ค. 2563
5รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
6แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 19 มี.ค. 2563
7รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม3 ธ.ค. 2562
8แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564)27 มิ.ย. 2562
10แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 256127 มิ.ย. 2562
11รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น21 มิ.ย. 2562
12แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256127 ต.ค. 2560
13แผนการดำเนินงานประจำปี 256019 ต.ค. 2559

1