ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
771
ปีนี้
1,399
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
21,493
ไอพี ของคุณ
35.173.57.84
นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายธนกร จันทร์ระวาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้นนายภควัต กาวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้นนางสาวนิตยา สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวพัชรดา ทองหลอม
นักทรัพยากรบุคคลนางสาวอรณิชชา มงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายพิชิต สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสมศรี องอาจ
พนักงานพิมพ์ดีดนายสรธัญ สอนธิ
พนักงานขับรถยนต์นายไมตรี กันทะแก้ว
พนักงานขับรถยนต์นายอุเทน หมื่นทา
พนักงานขับรถยนต์นายชนะภัย ยะริน
คนตกแต่งสวนนางชิโก จันทศรี
คนตกแต่งสวนนายชาญณรงค์ บำบัด
คนตกแต่งสวนนายวรากร แก้วคำมา
ภารโรงนางเสาวรส นำนนท์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป