ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
6,110
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
26,204
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายธนกร จันทร์ระวาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้นนายภควัต กาวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้นนางสาวนิตยา สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวพัชรดา ทองหลอม
นักทรัพยากรบุคคลนางสาวอรณิชชา มงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายพิชิต สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานพันจ่าเอกสัญญา อาวรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นางณิชกานต์ ต้นภู
นักพัฒนาชุมชน


นางสมศรี องอาจ
พนักงานพิมพ์ดีด


นายสรธัญ สอนธิ
พนักงานขับรถยนต์


นายไมตรี กันทะแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายอุเทน หมื่นทา
พนักงานขับรถยนต์


นางชิโก จันทศรี
คนตกแต่งสวน


นายชาญณรงค์ บำบัด
คนตกแต่งสวน


นายวรากร แก้วคำมา
ภารโรง


นางเสาวรส นำนนท์
คนงานทั่วไป


นางสาวสุพิชชา ดีสิงห์
คนงานทั่วไป


นางวาสนา วิชยาภัย
คนงานทั่วไป


นางสาวขนิษฐ์รัฐ จินดามัง
คนงานทั่วไป