ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
นายธีรพงษ์ ปิงสุแสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 084-8054411


นายธนกร จันทร์ระวาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
โทร. 081-9508508


นายภควัต กาวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้น
โทร. 093-238-9095


นางสาวพัชรดา ทองหลอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 086-6730441


นางณิชกานต์ ต้นภู
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.098-9516621


นางสาวอรณิชชา มงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 065-2939645


นางสาวนิตยา สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 081-9926930


พันจ่าเอกสัญญา อาวรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร. 098-7490211


นายพิชิต สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร. 063-9914502


นางสมศรี องอาจ
พนักงานพิมพ์ดีด


นายสรธัญ สอนธิ
พนักงานขับรถยนต์


นายไมตรี กันทะแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายอุเทน หมื่นทา
พนักงานขับรถยนต์


นางชิโก จันทศรี
คนตกแต่งสวน


นายชาญณรงค์ บำบัด
คนตกแต่งสวน


นายวรากร แก้วคำมา
ภารโรง


นางเสาวรส นำนนท์
แม่ครัว


นางสาวสุพิชชา ดีสิงห์
คนงานทั่วไป


นางวาสนา วิชยาภัย
คนงานทั่วไป


นางสาวขนิษฐ์รัฐ จินดามัง
คนงานทั่วไป


นางสาวสุดารัตน์ บำบัด
คนงานทั่วไป