ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
771
ปีนี้
1,399
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
21,493
ไอพี ของคุณ
35.173.57.84
นางนวพร วิญญาเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้นนางติโยธร จินาวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้นนางประชุมพร สิทธิแก้ว
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสุภาวดี วงค์ราษฎร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่จัดเก็บรายได้นางนันทนา เสริฐสมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนายศิระ ไชยสีธิ
คนงานทั่วไปนายณฐพล ตันยะ
คนงานทั่วไป