ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
นางนวพร วิญญาเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
091-7740062


นางติโยธร จินาวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น
089-9522361


นางประชุมพร สิทธิแก้ว
นักวิชาการคลังชำนาญการ
087-1764700


นางสุภาวดี วงค์ราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
097-9285467


นางสาวพรทิวา ตาสนธิ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
093-2234934


นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่จัดเก็บรายได้นางนันทนา เสริฐสมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนายศิระ ไชยสีธิ
คนงานทั่วไปนายณฐพล ตันยะ
คนงานทั่วไป