ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-6365835


นางเอื้อง ปินตาแหลม
ครูผู้ดูแลเด็ก
085-7187292


นางสาวสรินยา ตั๋นเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก
081-0283013


จ่าสิบเอกโกศล สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
086-5407536


นางสาวเยาวลักษณ์ สินธุพรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
093-2018194


นายอัครเดช นวลทา
ครูผู้ช่วย เอกพละศึกษา
095-6903387


นางธัญญารัตน์ อาจหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายประสงค์ เพชรดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตรนายภาคภูมิ วงศ์ษายะ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางผ่องพรรณ แก้วฟู
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสิริภา กันทาใจ
ผู้ดูแลเด็กนางภรณ์ไพลิน อินทรโยธิน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเดือนเพ็ญ การะบูรณ์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนา กันยาสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุริวรรณ์ แดงขาวเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวชนานันท์ เป็งอ้าย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรรณศรี สุใจ
คนงานทั่วไป


นายเมคินทร์ แก้วคำมา
คนงานทั่วไป