ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
นางสาวฐิติญากรณ์ จริงมาก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-6365835


นางเอื้อง ปินตาแหลม
ครูผู้ดูแลเด็ก
085-7187292


นางสาวสรินยา ตั๋นเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก
081-0283013


จ่าสิบเอกโกศล สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
086-5407536


นางสาวเยาวลักษณ์ สินธุพรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
093-2018194


นางธัญญารัตน์ อาจหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายประสงค์ เพชรดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตรนางผ่องพรรณ แก้วฟู
ผู้ดูแลเด็กนางภรณ์ไพลิน อินทรโยธิน
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสิริภา กันทาใจ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวเดือนเพ็ญ การะบูรณ์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนา กันยาสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุริวรรณ์ แดงขาวเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวชนานันท์ เป็งอ้าย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรรณศรี สุใจ
คนงานทั่วไป


นายเมคินทร์ แก้วคำมา
คนงานทั่วไป