ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
6,110
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
26,204
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
นายภพธร นิยมกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษานายภพธร นิยมกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางเอื้อง ปินตาแหลม
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสรินยา ตั๋นเขียว
ครูผู้ดูแลเด็กนางธัญญารัตน์ อาจหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายประสงค์ เพชรดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตรนางผ่องพรรณ แก้วฟู
ผู้ดูแลเด็กนางภรณ์ไพลิน อินทรโยธิน
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสิริภา กันทาใจ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวเดือนเพ็ญ การะบูรณ์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนา กันยาสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุริวรรณ์ แดงขาวเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวจารุวรรณ เป็งอ้าย
คนงานทั่วไปนายเมคินทร์ แก้วคำมา
คนงานทั่วไป