ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
718
เดือนที่แล้ว
1,630
ปีนี้
7,164
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
43,481
ไอพี ของคุณ
35.175.212.130
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นการชั่วคราว,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
26 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  การชะรอยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
21 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม  2564,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
25 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
05 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอ/เขต ฮอด จังหวังเชียงใหม่ เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ตั้งแต่ วันที่ 8 - 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16.30 น.

-ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  = 1 คน

-ผู้สมัคร สมาชิกสภา   เขต 1           = 9 คน

-ผู้สมัคร สมาชิกสภา   เขต 2           = 7 คน

15 กุมภาพันธ์ 2564

สาระเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA 2564,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
29 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการงานศพปลอดเหล้า ชาวท่าข้ามลดโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
15 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ / กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม  เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ / กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 053-461039

30 พฤศจิกายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)