ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,146
เดือนที่แล้ว
1,296
ปีนี้
1,146
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
37,463
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250


ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานรับทราบกรอบการประเมินและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเป็นการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) ซึ่งหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th https://itas.nacc.go.th/go/iit/11y7zv (การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ การตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สามารถตอบโต้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00น.


 
08 พฤษภาคม 2562


ไฟล์เอกสาร PDF